Tõuühingu korraline üldkoosolek toimub 12. aprillil 2017

Hea tõuühingu liige,

Eesti Samojeedide Tõuühingu korraline üldkoosolek toimub 12. aprillil 2017
algusega kell 18.00 Tallinnas, aadressil Sadama 9, Tempo saalis.

Ootame teie ettepanekuid päevakorrapunktide osas. Palume teid teha oma ettepanekud päevakorra osas enne 27.märtsi 2017.

Päevakord:

1.    Kokkuvõte ESTÜ tegevusest 2016 aastal.
2.    Majandusaasta aruande ettekanne.
3.    Revidendi sõnavõtt ja arvamus majandusaasta aruandele.
4.    Majandusaasta aruande kinnitamine.
5.    Kokkuvõte WSM 2019 korraldusest.
6.    Küsimused ja ettepanekud.

Kohtumiseni 12.aprillil 2017!

ESTÜ juhatus