Tõuühingu korraline üldkoosolek ja “ESTÜ Aasta Näitusekoer 2018” autasustamine toimub 10. aprillil 2019

Eesti Samojeedide Tõuühingu korraline üldkoosolek ja ESTÜ Aasta näitusekoera autasustamine toimub  10. aprillil 2019, algusega kell 18.00 Tallinnas, Eesti Kennelliidu saalis (Alajaama 8).
Oma osalemisest ESTÜ 2018. aasta parimate näitusekoerte autasustamisel palume teatada hiljemalt 5.aprilliks 2019.

Üldkoosoleku päevakorrapunktide osas ootame Teie ettepanekuid kuni 30. märtsini 2019.

Üldkoosoleku päevakord:
•    Registreerimine.
•    Koosoleku juhataja ja protokollija valimine.
•    Kokkuvõte ESTÜ tegevusest 2018. aastal.
•    2018. majandusaasta aruande ettekanne.
•    Revidendi sõnavõtt ja arvamus 2018. majandusaasta aruandele.
•    Majandusaasta aruande kinnitamine.
•    Veokatsete eeskirja kokkuvõte.
•    Ülevaade WSM 2019 korraldamisest.
•    Küsimused ja ettepanekud.

Kohtumiseni 10. aprillil Tallinnas!

ESTÜ juhatus