Tõustandard

Samojeedi koer on oma päritolult küll Siberist, kuid tõug oma tänapäevasel kujul loodi siiski Inglismaal, kus algupäraselt mitmevärvilisest tõust sai Lord Kilburn Scotti soovil lumivalge olend. Sealt pärineb ka algne tõustandard – link. Pane tähele, et selle standardi viimane uuendus oli aastal 1994. UK süsteemis paikneb samojeed karjakoerte rühmas ehk “pastoral group”’is.

UK standardil põhinevad ka FCI standard (allalaetav fail FCI kodulehel), FCI standard (allalaetav fail EKL kodulehel, eesti keeles) . FCI süsteemis asub samojeedi koer spitside ja algupäraste tõugude, ehk 5. rühmas – tegemist on nn. polaarspitsiga. Ameerika Ühendriikide kennelorganisatsiooni standardis on tegu jällegi karjakoeraga. Ameerika Kennelühingu standard, UK, FCI ja Ameerika standardid erinevad üksteisest eelkõige oma rõhuasetuste poolest – tegelikult kirjeldavad nad siiski ühte ja seda sama tõugu, kuid kui UK standardi rõhk on välimusel ja Ameerika omas anatoomial ja liikumisel, siis FCI standard püüab leida keskteed nende kahe vahel.

Nii on tekkinud samojeedi koerte piirkondlikud “tüübid” – kuna teatud regioonides eelistatakse teatud vormis samojeedi, siis nii räägitaksegi nn. inglise tüübist, ameerika tüübist, soome tüübist jne.