Põhjamaiste kelgukoerte veokatsed tulekul! Koolitus 10. 02.2019

Põhjamaiste kelgukoerte veokatsed tulekul!

PÕHJAMAISTE KELGUKOERTE VEOKATSE EESKIRI

Kasutaja Kjetil Hagen foto.

Eelmise, 2018. aasta sügisel sai Eesti Kennelliidu Põhjamaiste Kelgukoerte Katsete Kogu (edaspidi PKKK) valmis Eesti veokatsete eeskirja, mille Eesti Kennelliidu volikogu ka kinnitas. See tähendab, et mitte enam väga kauges tulevikus on Eestis võimalik korraldada põhjamaistele kelgukoertele veokatseid. Meie edukatel veokoertel tekib võimalus saada töötšempioni tiitlit samamoodi, nagu näitustel on võimalik välja teenida välimikutšempioni tiitel. Veovõistlustel osalevad koerad saavad näitustel esineda kasutusklassis.

Veokatsete eeskirjade välja töötamiseks kulus PKKK-l kuus aastat. Nii pikk aeg seetõttu, et algul arvasime, et teeme oma eeskirja suuresti põhjanaabrite soomlaste eeskujule toetudes. Samal ajal Eesti PKKK-ga töötas põhjamaiste kelgukoerte veokatsete eeskirja loomise kallal ka FCI kelgukoerte komisjon. Hoidsime end nende tööga võimalust mööda kursis ja üha rohkem hakkas tunduma, et meie eeskiri võiks rohkem sarnaneda tulevaste rahvusvaheliste reeglitega. Ühelt eeskujult teisele ümber orienteerumise tõttu kuluski rohkem aega. Olgu öeldud, et FCI komisjoni töökiirust PKKK siiski edestas, sest nemad teevad oma reegleid veel praegugi.

Kõige rohkem vaidlusi tekitas katsete kogu liikmete vahel punktides 1.5.1 olevad distantside pikkused ja 4.6.4 olevad protsendid. Üldiseks põhimõtteks oli, et teeme nõuded esialgu pigem leebemad, et need oleks meie algajatele veosportlastele kergemini täidetavad. Rõõm positiivsest tulemusest motiveerib ja kui tase tõuseb, on võimalik tulevikus nõudeid suurendada.

Üsna viimasel hetkel sai eeskirjadesse sisse pulka klass. Suuremal osal kelgukoerte omanikest on kodus üks või kaks koera. Pulka on mõeldud just neile, et ka neil oleks võimalik veospordi võistlustel osaleda. Suusatajavedu ei saa katsetel lubada, kuna seal oleks suusataja võimekusel liiga suur roll. Mis muud, kui viime ennast Põhjamaade ajaloolise klassikalise koeraspordiala pulkaga kurssi! Tublid meistrimehed peaksid pulkakelgu valmistamisega koduste vahenditega hakkama saama.

Eraldi tahan tähelepanu juhtida eeskirjade punktile 1.4.1. Kuna vähemalt esialgu on katsetel osalejate arv tõenäoliselt väike, on tõud jagatud kahte gruppi: esimeses grupis sibery huskyd, kes on kõige sportlikumad, ja neile veidi alla jäävad alaska malamuudid, grööni koerad, samojeedi koerad jt teises grupis koos. Kui teise grupi tõugudest keegi saab kokku kolm rakendit, saavad nad võistelda eraldi ainult oma tõu piires. See on eriti oluline just samojeedi koertele, sest rahvusvaheline statistika näitab, et teises grupis kipuvad samojeedid jääma autsaiderite rolli. Seetõttu on just meie tõule eriti oluline pingutada selle nimel, et katsel oleks ühes klassis vähemalt kolm samojeedi koertest koosnevat rakendit.

10.veebruaril kell 12.00 ootab PKKK kõiki veospordi huvilisi Tallinna Alajaama tn 8 EKL ruumidesse, kus PKKK esinaine Ülle Aaslav-Kaasik tutvustab veokatsete eeskirja ja räägib, kuidas selle põhjal katsetel osalemine toimuma hakkab. Teoreetilisele koolitusele järgneb tulevikus ka praktiline osa näidiskatsel osalemisena. Palume kindlasti osaleda ka teoreetilisel koolitusel, et praktilise osa ajaks ei oleks enam vastamata küsimusi! Koolituse osalustasu: 10 eurot palume tasuda MTÜ Eesti Kenneliit arveldusarvele EE522200221007123183 . Selgitusse märkida “Veokatse koolitus”. Palun andke oma osalemisest ka teada e-mailiga aadressile ekl.sleddogs@gmail.com  Registreeruda saab kuni 06.02.2019.  

PKKK-l on oma leht Facebook´is, mille abil saab ennast meie tegemistega operatiivselt kursis hoida!

Soovin põhjamaiste kelgukoerte veokatsete lugemiseks kannatlikkust ja süvenemisvõimet!

Kohtumiseni 10.veebruaril EKL saalis,

ESTÜ esindaja PKKK-s

Elo Malmberg