Kuulekus, sõnakuulelikkus

KUULEKUSKOOLITUS

Kuulekuskoolituse eesmärgiks on anda koerale kuulekuse algõpetus ning tutvustada
koeraomanikule põhimõtteid, mis võimaldaksid koeraga õigesti ja tulemuslikult suhelda.
Eksamitel ja võistlustel kontrollitakse koolituse tulemusi ehk koera ja koerajuhi vahelist koostööd ning koerale õpetatud käitumise taset. Eesmärgiks on ka loomasõbraliku ja terve võistlusõhkkonnaga harrastuse loomine.
Sobilik kõikidele tõugudele erineivaid karaktereid silmas pidades.

Koolitusalad – Koeraspordiliit (koerasport.ee)

KOERTE SÕNAKUULELIKKUSE KOOLITUS

Sõnakuulelikkuse (edaspidi SK) koolituse eesmärgiks on õpetada koerale meeldivat käitumist ja sõnakuulelikkust ning koeraomanikule õiget ja asjalikku suhtlemist koeraga. Eriline tähelepanu SK koolituses on pööratud juhi ja koera vahelisele kontaktile ning koera soovile alluda käskudele ka siis, kui ta on ilma rihmata ning juhist eemal.

SK võistluste eesmärgiks on kontrollida koolituse tulemusi ehk siis koera ja koerajuhi vahelist koostööd ning koerale õpetatud käitumise taset.
Võistluste eesmärgiks on samuti saada lisateadmisi koera õppimisvõimest ning koolituse võimalustest parandada koera sotsiaalset sobilikkust.
Lisaeesmärgiks on loomasõbraliku ja terve võistlusõhkonnaga koeraharrastuse lisamine.
SK korraldatakase vaid võistlusi, eksameid selles koolituses ei ole.
Sobilik kõikidele tõugudele erineivaid karaktereid silmas pidades.

ÜHISKONNAKÕLBLIKKUSE TEST ( BH)

BH eksam on sobiv kõikidele koeratõugudele ja segaverelistele koertele ning soovitatav eeleksam
Ühiskonnakõlblikkuse test koosneb järgnevast kolmest osast:
A. kuulekusosast
B. linnaosast
C. teooriaeksamist (vabatahtlik)
Eksamit korraldav organisatsioon võib viia läbi teoreetilise eksami. Teooriaeksam viiakse läbi enne BH eksami
kuulekus- ja linnaosa. Teooriaeksam koosneb 100 küsimusest. Eksam on sooritatud, kui 70% küsimustest on vastatud õigesti. Teooriaeksami läbiviimist kontrollib vastav kohtunik.
Eksamiküsimused valmistab ette ja toimetab eksami korraldajatele EKL KKK.
Positiivselt eksami sooritanud koerajuhile antakse vastav tunnistus.
Sobilik kõikidele tõugudele erineivaid karaktereid silmas pidades. Hea jätk nii KK kui ka SK tegelejatele.