ESTÜ korraline üldkoosolek

Hea ühingu liige!

Oled oodatud MTÜ Eesti Samojeedide Tõuühingu korralisele üldkoosolekule 1. aprillil kell 18.00 Eesti Kennelliidu saalis, Alajaama 8, Tallinnas.

PÄEVAKORD:

1. Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugejate valimine ja kinnitamine
2. Kokkuvõte ESTÜ tegevusest 2023. aastal
3. ESTÜ majandusaasta aruande tutvustamine
4. Revidendi sõnavõtt ja arvamus ESTÜ 2023. majandusaasta aruandele
5. Majandusaasta aruande kinnitamine
6. Kokkuvõte juhatuse tööst 2021-2024
7. Juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete tagasikutsumine
8. Uue juhatuse ja revisjonikomisjoni kandidaatide tutvustamine
9. Uue juhatuse valimine
10. Uue revisjonikomisjoni valimine
11. Küsimused ja ettepanekud

Juhatuse ja revisjonikomisjoni kandidaate saab esitada elektrooniliselt kuni 30.märtsini k.a või kohapeal.
• Lisage kandidaadi nõusolek, tutvustus ja põhjendus kandidaadi esitamiseks.

Ootame osalema!

ESTÜ juhatus