ESTÜ kevadmatk Nõval – RAHVUSVAHELINE SAMOJEEDI KOERTE PÄEV!

1.mail 2017.

Matkame Nôva Liivanômme matkarajal, mille pikkus on 7,5 kilomeetrit.

Koguneme Perakülast läbi sôites mööda kiviteed vasakut kätt jääva matkaraja alguses olevas parklas kell 12.00 (Mitte Peraküla RMK loodusmaja parklas!).

http://loodusegakoos.ee/kuhuminna/puhkealad/nova-puhkeala/1461

Kaasa vôtta hea tuju, pere ja oma neljajalgsed sôbrad, keda hoiame matka ajal rihmas!

Teie ESTÜ juhatus