Andmekaitsetingimused

Kes me oleme

Meie oleme Eesti Samojeedide Tõuühing MTÜ. Oleme samojeedikoerte kasvatajaid ja sõpru ühendav mittetulundusühing Eestis. Meie veebisaidi aadress on http://www.samojeed.ee.

Milliseid isikuandmeid me kogume ja miks

Isikuandmetena käsitleme meile vabatahtlikult antud, registreerimisvormide täitmisega seotud andmeid, mis sisaldavad nime, telefoninumbrit, emaili aadressi, postiaadressi ja muid andmeid (nt esitatud tellimused ja soovid jms).

Isikuandmeid kasutame info saatmiseks, liikmete registri, võistlustabelite pidamiseks, küsitluste läbiviimiseks ja info kogumiseks ning muu Eesti Samojeedide Tõuühingu põhitegevusega seoses.

Isikuandmeid kogutakse liikmeks astumise, koertenäituste ja ürituste registreerimise vormi täites ja nõustudes andmete saatmisega, liikmeks registreerimisega, üritusele registreerudes või mõnel muul viisil, kus olete andnud loa oma andmeid kasutada.

Kui te ei ole nõustunud või ei soovi enam olla nõus oma andmete kasutamisega, siis palun teatada sellest info@samojeed.ee.

Kommentaarid ja kontaktivormid

Kui külastajad jätavad saidile kommentaare või sisestavad infot meie kontaktivormidesse, salvestame kommentaarivormi andmed ning ka külastaja IP-aadressi ja veebilehitseja tunnuse, et paremini tuvastada võimalikku rämpsu.

Külastajate kommentaare saab kontrollida automaatse rämpsufiltri abil.

Meedia

Kui laadid veebilehele üles pilte, väldi asukohainfo (EXIF GPS) salvestamist piltidesse. Veebilehe külastajad võivad pildid alla laadida ja saada nii kätte kogu neis sisalduva asukohainfo.

Küpsised

Eesti Samojeedide Tõuühing kasutab oma kodulehel küpsiseid (cookies), millega kogutakse isikustamata andmeid, milleks on vanus, sugu, asukoht. Neid andmeid kogutakse kodulehe statistika saamiseks, funktsionaalsuse analüüsimiseks ning annab meile võimaluse muuta kodulehte kasutajasõbralikumaks. Me ei kasuta neid andmeid individuaalseks jälgimiseks.

Veebilehitsejal on õigus küpsiste kasutamine ära keelata. Vastava soovi korral tuleb muuta oma veebilehitseja seadeid.

Kui lisad saidile kommentaari, võid valida enda nime, e-postiaadressi ja veebilehe info salvestamise küpsistena. Need on mõeldud mugavusvalikuna, kunas pääsed järgmise kommentaari juures selle info uuesti sisestamisest. Need küpsised säilivad ühe aasta.

Artikli muutmisel või avaldamisel salvestatakse sinu veebilehitsejasse uus küpsis. See ei sisalda isikuandmeid ning näitab vaid muudetud postituse identifikaatorit. See aegub 1 päeva pärast.

Lisatud sisu muudelt veebisaitidelt

Selle veebisaidi artiklites võib olla lisatud sisu muudest allikatest (videod, pildid, artiklid jne). Need käituvad samamoodi nagu nende algse päritolulehe külastamisel.

See veebileht võib koguda sinu kohta infot, kasutada küpsiseid, lisada kolmanda osapoole jälgimismehhanisme ja neid sinu tegevuse jälgimiseks kasutada, kui oled sinna kasutajakonto loonud ja sisse loginud.

Kellega me andmeid jagame

Eesti Samojeedide Tõuühing MTÜ  ei müü, levita, kasuta ega edasta isikuandmeid muul viisil, mis on vastuolus Eesti Vabariigi seadustega.

Kui kaua me andmeid säilitame

Kommentaare ja nende metaandmeid säilitatakse tähtajatult, et võimaldada järgnevate kommentaaride automaatset tuvastamist ja heakskiitu ilma neid modereerimisele saatmata.

Veebisaidil registreerunud kasutajate kohta säilitame infot, mida nad enda kasutajaprofiili sisestavad. Kõik kasutajad saavad enda infot igal ajal näha, muuta ja kustuda (erandiks on kasutajanimi, mida ei saa muuta). Seda infot saavad näha ja muuta ka veebisaidi haldurid.

Millised on õigused enda andmetele

Kui sul on sellel veebisaidil kasutajakonto või oled kirjutanud kommentaare, võid taotleda faili meie poolt enda kohta käivate isikuandmetega, sh enda poolt sisestatud info. Võid ka taotleda kõigi enda kohta käivate andmete kustutamist. See ei puuduta andmeid, mida oleme kohustatud säilitama halduse, seaduste või turvalisuse vajadustest lähtuvalt.

Kontaktandmed

Eesti Samojeedide Tõuühing MTÜ

Oru 12, Tallinn 10127

Juhatus – info@samojeed.ee