Aretus

Aretustoimkond

  • Betti Murdvee                  tel: (+372) 556 50097
  • Elo Malmberg                  tel: (+372) 518 3788
  • Margus Oinitš                  tel: (+372) 556 52712

e-postiaadress: aretus@samojeed.ee

Info kasvatajale

Pesakonna registreerimiseks EKL-is tuleb eelnevalt esitada ESTÜ aretustoimkonnale  pesakonna aretuse erinõuetele vastavuse tõend.

Kõik pesakonna aretuse erinõuete vastavuse tõendis esitatud andmed pesakonna vanemate kohta peavad olema dokumentaalselt tõestatavad, kas EKL-i tõuregistris või dokumentide koopiatena.

Nõutavate dokumentide koopiad:

  • tõutunnistus
  • küünar- ja puusaliigese düsplaasiauuringu tõend
  • kehtiv silmauuringu tõend
  • näitusehinnete kirjelduslehed

Küsimuste tekkimisel võib aretuskomisjon paluda täiendavate dokumentide esitamist.

10 tööpäeva jooksul annab aretuskomisjon omapoolse hinnangu pesakonna aretusnõuetele vastavuse osas ning tagastab tõendi koos otsusega kasvatajale ja EKL-ile. 

Aretuskomisjoni tõendi väljastamine:

  • ühingu liikmetele tasuta
  • mitteliikmetele  25 EUR- i

Mitteliikmetel tuleb tasuda tõendi eest Eesti Samojeedide Tõuühing MTÜ kontole SEB pangas: a/a  nr. EE591010220060700013                                                                                   Selgitusse palume märkida:   “pesakonna tõendi tasu” ja kasvataja nimi.                         Mitteliikmete pesakonna aretuse erinõuete tõend võetakse aretustoimkonna poolt menetlusse peale tõendi tasu laekumist ESTÜ arveldusarvele.

Olulisemad dokumendid kasvatajale