ESTÜ kevadmatk Nõval – RAHVUSVAHELINE SAMOJEEDI KOERTE PÄEV!

1.mail 2017.

Matkame Nôva Liivanômme matkarajal, mille pikkus on 7,5 kilomeetrit.

Koguneme Perakülast läbi sôites mööda kiviteed vasakut kätt jääva matkaraja alguses olevas parklas kell 12.00 (Mitte Peraküla RMK loodusmaja parklas!).

http://loodusegakoos.ee/kuhuminna/puhkealad/nova-puhkeala/1461

Kaasa vôtta hea tuju, pere ja oma neljajalgsed sôbrad, keda hoiame matka ajal rihmas!

Teie ESTÜ juhatus

ESTÜ uus aretuseeskiri ja aretuse erinõuded

Eesti Kennelliidu volinike koosolek kinnitas oma 21.märtsi koosolekul Eesti Samojeedide Tõuühingu uued aretusreeglid. Sellest tulenevalt hakkavad 1.06.2017 alates samojeedi koerte aretuses kehtima uued aretuse erinõuded. Erinõuete kehtivusaeg on viis aastat. Erinõuded on kohustuslikud kõigile samojeedi koerte kasvatajatele. Alates juunist peavad paaritatavad koerad vastama ESTÜ aretuse erinõuetele. Pesakonna registreerimiseks peavad kasvatajad taotlema ESTÜ aretuskomisjonilt pesakonna aretuse erinõuetele vastavuse tõendi. Selleks tuleb aadressile aretus@samojeed.ee saata informatsioon pesakonna vanemate kohta ja paaritusleping koos isase koera omaniku allkirjaga. EKL-is pesakonna registreerimisel tuleb esitada ka ESTÜ aretuskomisjoni tõend. Tõendi vormi paneme kodulehele üles aretusnõuete kehtima hakkamisel.

Juhime oma kasvatajate tähelepanu eriti koerte silmade gonioskoopilise uuringu nõudele, mis võrreldes varem kehtinud erinõuetega on uus kohustus. See tähendab, et koeraga silmauuringule minnes tuleb alati öelda, et soovitakse ka gonioskoopia uuringut lisaks tavapärasele silmapõhja uuringule.

Gonioskoopia tähendab silma eeskambri nurga vaatlust, mille teostamiseks kasutatakse spetsiaalset sarvkesta peale asetatavat läätse. Silma eeskambri nurgas toimub silmasisese vedeliku tagasiimendumine. Silmasisene rõhk võib tõusta, kui eeskambri nurga ehituses on muutusi – liiga kitsas, ebanormaalse ehitusega ligamendid vms. Silma kõrgenenud siserõhku peetakse üheks teguriks glaukoomi tekkel, mis võib põhjustada koera pimedaksjäämist. Hetkel ei ole koerte primaarse glaukoomi tekkemehhanism päris selge, aga goniodüsgeneesi loetakse üheks soodustavaks teguriks. Kuna goniodüsgeneesi ja glaukoomi vahelisi seoseid pole veel piisavalt uuritud, jääb goniodüsgeneesiga koerte kasutamine aretuses kasvatajate otsustada. Goniodüsgeneesil eristatakse kolme taset: kerge, mõõdukas ja raske. Raske goniodüsgeneesiga koeri soovitab ESTÜ aretuses mitte kasutada.

Tõuühingu korraline üldkoosolek toimub 12. aprillil 2017

Hea tõuühingu liige,

Eesti Samojeedide Tõuühingu korraline üldkoosolek toimub 12. aprillil 2017
algusega kell 18.00 Tallinnas, aadressil Sadama 9, Tempo saalis.

Ootame teie ettepanekuid päevakorrapunktide osas. Palume teid teha oma ettepanekud päevakorra osas enne 27.märtsi 2017.

Päevakord:

1.    Kokkuvõte ESTÜ tegevusest 2016 aastal.
2.    Majandusaasta aruande ettekanne.
3.    Revidendi sõnavõtt ja arvamus majandusaasta aruandele.
4.    Majandusaasta aruande kinnitamine.
5.    Kokkuvõte WSM 2019 korraldusest.
6.    Küsimused ja ettepanekud.

Kohtumiseni 12.aprillil 2017!

ESTÜ juhatus